Sektorové skupiny

Sektorové skupiny Enterprise Europe Network (EEN) kombinují znalosti mezinárodního a místního prostředí v daném odvětví. Podpoříme vaše podnikání prostřednictvím poradenství na míru a navázáním nových (nejen obchodních) kontaktů.

Oddělení EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky je členem těchto sektorových skupin:

Mobility – Green, smart and integrated (dříve Automobilový průmysl)
Cestovní ruch a kulturní dědictví