Publikace

Centrum pro regionální rozvoj vydává od podzimu 2011 svůj informační newsletter nazvaný Včera, dnes a zítra, ve kterém představujeme aktuální novinky ze všech okruhů naší činnosti.

2016

Centrum pro regionální rozvoj spolupracovalo na vydávání informačního čtvrtletníku IOP pod lupou. Jednotlivá čísla si lze přečíst nebo stáhnout na stránkách Fondy Evropské unie – aktuální číslaarchiv.

Revitalizace sídlišť – publikace se zabývá realizovanými projekty na revitalizaci městských sídlišť, k dispozici je elektronicky i tištěná, v případně zájmu kontaktujte Centrum nebo MMR.

Úspěšné projekty Integrovaného operačního programu – katalog 25 úspěšných projektů realizovaných za podpory z programu IOP (vydáno 2015)

Významné projekty podpořené z fondů EU v České republice ve fotografiích (vydáno 2015)

Výsledky intervencí ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dosažené v tematických oblastech v letech 2007-2013 (vydáno 2014)

Jak (ne)udržet výsledky projektu – publikace upozorňuje na možná úskalí spojená s udržitelností projektu, k dispozici pouze elektronicky.

Projekt v kostce (.pdf, 4,21 MB) – publikace o možnostech financování projektů a projektovém managementu vůbec, k dispozici pouze elektronicky.

Ukázka elektronického E-newsletteru

Z hlavní stránky se můžete přihlásit k pravidelnému odběru elektronického newsleteru. Ukázku naleznete zde.

 Plakát – skládačka specializace pracovišť.