Povinné informace

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s tímto zákonem proto na svých stránkách zveřejňuje základní informace o organizaci (tzv. Povinně zveřejňované informace), poskytnuté odpovědi na přijaté žádosti o poskytnutí informace, a Výroční zprávu o poskytování informací.

Mimo to organizace zveřejňuje v souladu s úkoly uloženými Vládou ČR pravidelný přehled využívání externích poradenských a právních služeb, a Interní protikorupční program včetně jeho vyhodnocení.

Na základě úkolu uloženého zřizovatelem a v duchu otevřeného hospodaření se svěřenými prostředky dále zveřejňuje pravidelné přehledy uzavřených smluv, odeslaných objednávek a přijatých faktur.

  • Odpovědi na přijaté žádosti o informace podle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím