BOZP v EU

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA EU) usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik.

V rámci své činnosti Agentura

– spravuje projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) tak, aby malé a střední podniky mohly hodnotit a řídit rizika na pracovišti

– poskytuje přehledy o konkrétních tématech BOZP a stanovuje priority

– vydává OSHmail, který každý měsíc přináší novinky z oblasti BOZP; k odběru zpravodaje se přihlaste zde

– přispívá do OSHwiki – on-line encyklopedie, založené na spolupráci s firmami a obsahující přesné a spolehlivé informace o BOZP

– propaguje projekt Prognóza, jehož prostřednictvím upozorňuje na nová a vznikající rizika v oblasti BOZP a zkoumá je prostřednictvím specializovaných prognostických projektů

– vydává filmy o postavičce Napo – série krátkých němých filmů, které odlehčenou formou pojednávají o důležitých tématech BOZP

– vyhlašuje kampaně Zdravé pracoviště. Kampaň na období 2016-2017se jmenovala Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Pro období 2018-2019 byla vyhlášena kampaň Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Součástí informační sítě BOZP Evropské unie jsou i webové stránky Českého focal pointu, jehož stránky naleznete zde.


Na základě dohody mezi Evropskou komisí a Agenturou je síť Enterprise Europe Network prostředníkem při vzdělávání, poradenství a šíření informací z oblasti BOZP mezi Agenturou a malými a středními podniky. Cílem je pomáhat podnikům a podnikatelům v orientaci v této závažné problematice.

Peter Wragg z Evropské komise, Luisa Bernardes (PT) a Marie Pavlů (CZ) při předávání ocenění za propagaci kampaně Zdravé pracoviště zvládne i stres.