Aktualizace 78. výzvy IROP "Energetické úspory v bytových domech III" - posun data ukončení příjmu žádostí

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. května 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy ?Energetické úspor.Předmětem revize je úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem. Revize dále posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně).


Více informací naleznete na tomto odkazu: výzva č. 78 “Energetické úspory v bytových domech III”